Miljö & Samhälle

Satsa på Green Solutions

Green Solutions är vad ECP Airtech kallar sina produkter och tjänster. Green Solutions innebär ett grönare val som är bra för klimatet. Hos dem finns det en hel del produkter, så som till exempel rökgasrening. När du väljer att samarbeta med detta företag så är det som så att du kan välja att få en grön eller en svart offert. Den gröna är det som är mer miljövänligt medan den svarta är samma sak, men utan att vara extra grön så att säga. Bland deras produkter så har de bland annat materialhantering, stoft-och rökgasrening samt en hel del annat. När det gäller deras tjänster så har de inspektioner, service och underhållsarbeten samt en del annat. Du kan se alla deras produkter och tjänster på deras hemsida.

Gröna lösningar

Att tänka på klimatet och miljön har kommit att bli allt mer viktigt. Det är därför då bra att du själv kan välja att använda Green Solutions när du samarbetar med ECP Airtech. Du har som sagt två val. Från dem kan du alltså få två offerter där en är grön och en är svart. I den svarta har detta företag tagit hänsyn till rådande lagar och regler gällande hållbarhet och miljökrav. När det gäller den gröna så är det allt som den svarta offerten innehåller. Därtill så garanterar detta företag även att alla produkter är tillverkade av svenskt stål, samt att tillverkningen sker så lokalt som möjligt, där leverantören svarar upp till deras hållbarhetskrav. Dessutom sker transporten till kund med en speditör som använder sig av klimatneutrala transporter.