Miljö & Samhälle

Köp utrymningskyltar till industrier i Malmö

Bränder är en stor risk för företag och kräver seriös uppmärksamhet och planering för att minimera risken att de uppstår. Bränder kostade hundratals liv och miljontals kronor varje år. Företagare kan ge ökad säkerhet och skydd av sina anställda genom att utveckla en effektiv plan för brandsäkerheten. Framgångsrik brandsäkerhetsplanering omfattar allt från korrekt placerade varningsskyltar till effektiva utrymningsvägar och inköp av tydligt markerade utrymningskyltar i Malmö för industrier och företag. Bränder antänds ofta utan förvarning. En rätt utformad brandsäkerhetsplan skulle kunna rädda liv.

Det finns många viktiga aspekter av en livräddande brandsäkerhetsplan

Det enklaste sättet att hålla dina anställda säkrare mot brand är att förhindra att bränder uppstår. Utforma en plan för att förebygga bränder och utbilda alla anställda. Förvara eventuella brandfarliga produkter ordentligt. Utbilda anställda hur man känner igen brandrisk på arbetsplatsen och hur man ska hantera små bränder för att förhindra en nödutrymning. Visa dem även var allt ifrån utrymningskyltar finns till var rökluckorna är installerade.

En nödutgång är inte tillräckligt. Varje arbetsplats är skyldig att tillhandahålla åtminstone två stycken nödutgångarna. De ska vara tydligt markerade med belysta utrymningsskyltar eller självlysande exit skyltar som är synliga i händelse av ett strömavbrott. Alla utrymningsskyltarna måste vara fritt från skräp eller hindrande föremål. Lämpliga brandsläckare ska vara tillgängliga på flera platser. Utrustningen måste inspekteras regelbundet och vara väl underhållen. Utbilda anställda i korrekt användning av all brandnödutrustning. Brandsläckare kan hjälpa till att hålla dina anställda säkrare.

Utveckla en komplett skriftlig plan för evakuering i händelse av brand och andra nödsituationer. Denna plan bör omfatta vägar för utgång, externa mötesplatser och något boende som kan vara nödvändigt för till exempel funktionshindrade anställda.