Miljö & Samhälle

Behöver du hjälp med oljesanering?

Oljesanering är något som kan behöva göras. För att göra det på rätt sätt, köp oljesanering via Acitex. Detta företag har ett brett sortiment av produkter för att kunna sanera olja på ett bra sätt. Om du behöver återställa mark eller vatten som förorenats av olja, så är det just en sanering som måste göras. Det måste även göras rätt, så att all olja försvinner. Att sanera olja går idag att göra på en massa olika sätt och med olika tekniker eller produkter. För att välja rätt så gäller det att veta hur föroreningen skett och var den skett. Första åtgärden är att se till att det inte sprider sig vidare. det går att göra med hjälp av så kallat absorberingsmedel. Bra produkter för sanering finns att hitta hos Acitex.

Sanera olja på rätt sätt

Det är viktigt att göra oljesanering om det är så att den har spritts på ställen där det inte ska vara. Olja i sig är inte ett bra ämne om det ligger fritt ute i naturen eller i vattnet. Om en förorening med olja skett, då är det viktigt att ta hand om det på bästa sätt. Det direkt. Det finns idag många olika produkter att använda, som används olika, beroende på var oljan finns. Om du vill veta vad för produkter du behöver, kontakta då Acitex. De har i över 35 år hjälpt kommuner, industrin, varv och andra företag med produkter, installation och utbildning. Hos dem finns det olika produkter så som oljeabsorbenter, universal absorbenter, kemikalieabsorbenter, vattenabsorbenter och oljelänsor. Oljelänsor fungerar bra att använda i vattendrag, sjöar eller hav.