Power of Print

Det tryckta mediets roll i en digital värld

Så funkar det – En guide till klimatsmartare medieval

Det finns en föreställning om att tryckta medier utgör en klimatbelastning och att digitala medier alltid är det klimatsmarta alternativet. Så enkelt är det inte. Men hur är det då? Egentligen?

För att få svar gav Power of Print i uppdrag åt IVL Svenska Miljöinstitutet att genomföra en studie om hur klimatpåverkan av tryckta och digitala medier skiljer sig åt i ett livscykelperspektiv. I broschyren ”Så funkar det! En guide till klimatsmartare medieval” har vi sammanfattat några viktiga resultat från studien. Beställ ditt exemplar av broschyren här.

Det visade sig att det inte går att säga att det ena formatet alltid är bättre än det andra utan det beror på vilka antaganden som gjorts och hur man räknat. Men oavsett vilket medium man väljer går det att göra klimatsmarta val.

Du kan även ladda ner hela studien från IVL ”Klimatpåverkan från tryckta och digitala medier – en jämförande studie”.

Dela med dig av det här inlägget:
  • Facebook
  • Twitter
Taggat som: , , , ,

Lämna en kommentar