Power of Print

Det tryckta mediets roll i en digital värld

Power of Print blir Print Power och Two Sides (0)

24 april 2014 •

Utvecklingsarbetet av projektet Power of Print har under en längre tid pågått och under 2013 bestämdes det att projektet skulle övergå i annan form. Projektet Power of Print kommer från och med 2014 ingå i de europeiska projekten och kampanjerna Print Power och Two Sides. De europeiska projekten Print Power och Two Sides finns i [...]