Power of Print

Det tryckta mediets roll i en digital värld

Norsk undersökning visar att läsbarheten är större på papper (0)

24 maj 2013 •

Att läsa sammanhängande berättelser med resonerande texter på en datorskärm leder till sämre läsförståelse än att läsa samma texter på papper. Det är slutsatsen av en studie i Norge som publicerats i International Journal of Educational Research. Studiens titel är: ”Reading Linear Texts on paper versus computer screen: Effects on reading comprehension.” Studien fokuserade enbart [...]